4PS Construct en Kopersbegeleiding.nl slaan handen ineen

4ps kopersbegeleiding

Online Kopersmodule van 4PS Construct en Kopersbegeleiding.nl is een feit! Vanaf nu is het mogelijk om kopers online het meer- en minderwerk kenbaar te laten maken. Hieronder kunt u het persbericht lezen:

Het bedrijf 4PS
4PS levert standaard software-oplossingen (4PS Construct) voor bouwbedrijven, zowel in de burgerlijke bouw als utiliteitsbouw. Software gebaseerd op Microsoft Dynamics NAV, speciaal voor projectmatig werkende en serviceverlenende bedrijven.

Het bedrijf Kopersbegeleiding.nl
Bij Kopersbegeleiding.nl draait het om de informatie, communicatie en reductie van faalkosten. Kopersbegeleiding.nl maakt daarbij gebruik van zelf ontwikkelde software. Dit is een op internet gebaseerd platform dat onder meer de afwikkeling van het meer- en minderwerk verzorgt.

De koppeling tussen 4PS Construct en Kopersbegeleiding.nl
4PS en Kopersbegeleiding.nl hebben de handen ineengeslagen om een koppeling te realiseren. Met 4PS Construct had men nog niet de mogelijkheid om de koper online zijn meer- en minderwerk kenbaar te laten maken en opdracht te laten geven voor het uit te voeren meer- en minderwerk. Kopers kunnen met een inlogcode op een projectspecifieke website inloggen. Op deze site vinden de kopers alle informatie van hun eigen woning (verkoopbrochure, tekeningen van de woning, koopcontract, bouwplaatsfoto’s, etc.). Tevens kunnen de kopers, indien gewenst, onderling met elkaar communiceren zodat men vooraf al weet wie de buren worden, wat de sociale contacten zal versterken.

Het belangrijkste facet is, dat de kopers/huurders online hun woonwensen kenbaar maken, waarna alle betrokken partijen (onderaannemer, leverancier, uitvoerder, etc.) inzicht hebben in de kopers- of huurderswensen per kavel. De software is geschreven vanuit de consument, zodat deze online kan beschikken over de volledige informatie die betrekking heeft op zijn woning. Onderaannemers zijn met hun eigen inlogcode in Kopersbegeleiding.nl direct en zelf verantwoordelijk voor het tijdig uitdraaien van het uit te voeren meer- en minderwerk.
In het gehele proces tussen de koppeling van 4PS Construct en Kopersbegeleiding.nl is 4PS Construct leidend, dat wil zeggen; de gegevens die van belang zijn worden vanuit 4PS Construct ingevoerd, waarna ze automatisch worden doorgevoerd naar de portal van Kopersbegeleiding.nl. Nadat kopers hun keuzes online hebben bevestigd, kan de kopersbegeleider de opties accorderen. De geaccordeerde opties worden teruggeplaatst in 4PS Construct. De werkbegroting wordt hiermee aangepast en de financiële administratie genereert automatisch de facturen van de woonwensen van de koper.

Voordelen marktpartijen die werken met 4PS Construct zijn:
Besparing van 4 tot 6 uur voor de koperbegeleider per kavel.
Verlaging van faalkosten doordat iedereen (bouwer, consument, onderaannemers) over dezelfde informatie beschikt.
Alle betrokken partijen kunnen online (op elk moment en op elke plaats) de wensen van kopers/huurders per kavel bekijken/uitdraaien (meterkastlijsten, kruisjeslijst en relevante documenten per kavel).
Software is inzetbaar voor koop- en huur- en renovatiewoningen.
Kopers wensen worden automatisch (na accordering) aan de werkbegroting van Navision toegevoegd.
Financiële administratie kan automatisch de facturen genereren betreffende de woonwensen van kopers .

De belangrijkste voordelen voor kopers zijn:
Een eigen projectsite met een specifiek deel voor de eigen woning.
Online de gevisualiseerde kopers-/huurderswensen kenbaar maken en bestellen.
Volledig inzicht in alle documenten die voor het betreffende project ter beschikking gesteld worden (plattegronden, verkoopdocumentatie, etc.).
Compleet overzicht van alle belangrijke contacten.
De betrokkenheid bij het project wordt vergroot en men kan anderen ‘trots’ op elk moment en op elke plaats laten zien wat men gekocht heeft of gaat kopen, zodat zich mogelijk ook andere geïnteresseerden melden.
Als u meer wilt weten over de online Kopersmodule, neem dan contact op met uw 4PS Construct accountmanager of met Kopersbegeleiding.nl (Mobiel: 06-52 468 072).

Digitaal dossier van kopersbegeleiding

digitaal-dossier-kopersbegeleding-bouwtekeningen

Bij sommige opties op de woonwensenlijst is het noodzakelijk dat de koper aangeeft waar deze geplaatst moet worden in zijn nieuwe woning. Het bouwportaal van Kopersbegeleiding.nl biedt hierbij uitkomst. De tekeningen van de nieuwe woning staan klaar in het kaveldossier. De koper downloadt de tekening, bewerkt ze vervolgens digitaal of print, markeert en scant. Daarna kan de tekening direct geüpload worden bij de gekozen optie uit de lijst.

De kopersbegeleider controleert of alles goed en duidelijk ingetekend is en geeft de tekening vervolgens vrij voor de onderaannemer. Zo heeft iedereen snel en overzichtelijk de juiste informatie.